Upoznajte proizvođače

KING GATES motori koji poboljšavaju kvalitet Vašeg života

KING GATES motori

KING GATES motori i rampe

Od 2006. godine KING GATES motori su deo profesionalne palete automatizacije za kapije, garažna vrata, rolo vrata i barijere. Kod nas se uponudi trenutno nalaze njihovi najpopularniji i najtraženiji proizvodi na ovom tržištu:

  • Motori za klizne kapije
  • Automatske rampe
  • Motori za krilne kapije
  • Prateća oprema

ojednostavljuju Vaše svakodnevne pokrete i nude udobnost ulaska i izlaska u potpunoj slobodi, sa praktičnim proizvodima zasnovanim na strastvenom dizajnu i 100% proizvedenim u Italiji. KINGgates motori su prisutni na tržištu kućne automatizacije u više od 40 zemalja širom sveta – u Francuskoj, Španiji i Poljskoj sa komercijalnim ograncima i u svim ostalim zemljama kroz široku mrežu direktnih distributera.

Kvalitet je evidentan u proizvodima, materijalima i kontrolama tokom faze proizvodnje i post-produkcije, kao i u servisu i tehničkoj pomoći. Njihovi proizvodi su dizajnirani na osnovu istovremene inženjerske logike, omogućavajući optimizaciju performansi i kvaliteta u pogledu stalne pažnje na dizajn. Ističu se po svom dizajnu, izražavajući čvrstoću i snagu, u kombinaciji sa dinamikom i lepotom. Zamišljeni da budu laki za korišćenje i intuitivni, oni se harmonično integrišu u postojeći kontekst zahvaljujući suptilnim bojama i jednostavnim oblicima.

Svi KING gates motori i proizvodi su podvrgnuti strogim testovima mehaničkog habanja i sertifikovani su u ovlašćenim laboratorijama za usklađenost sa standardima električne bezbednosti i elektromagnetne kompatibilnosti. 

Kod nas možete da pronađete sledeće KING GATES proizvode: